Hoppa till innehåll

Våra tjänster

Vi har ett coachande förhållningssätt och
vårt processledarskap vilar på en systemisk grund.

Systemisk grund

Förändring på djupet kräver att vi utforskar samband mellan många olika delar och perspektiv. Detta gör att komplexiteten ökar, och bidra till större förståelse kring helheten. Detta ger fler möjligheter och handlingsalternativ.

Coachande förhållningssätt

Vi utgår ifrån och tror på varje individs potential,  att själv ta ansvar och hitta sina egna lösningar. Individens utveckling är lika viktig som gruppens eller organisationens, och behöver få utrymme i en förändringsprocess. Individer och organisationer utvecklas ”hand-i-hand”. Den enes förändring är en förutsättning för den andres.

Vi ser våra uppdragsgivare som partners. Tillsammans skräddarsyr vi utvecklingsinsatsen utefter deras behov och önskemål samt våra erfarenheter och kompetenser.

Processerna sker i tre olika nivåer 

Analogt

Helt IRL, i rummet.

 

Digilogt

Kombinerad IRL och
digitala verktyg.

Digitalt

Helt digital process.

 

Vi berikar processerna med ett smörgåsbord av metoder och verktyg
som under åren blivit både fler och fördjupade.

Här är några av dem;
Processledarskap
GDQ
Coaching
MBTI
Perspektiv
UGL
Konflikthantering
Sorgbearbetning

Har du frågor eller vill du prata med oss direkt?