Hoppa till innehåll

Case

Vad säger våra klienter?

”Jag har haft förmånen att möta Anna och Tina som konsulter i olika jobbsammanhang. De har engagerats i ledningsutveckling, både i den ledningsgrupp där jag själv ingår, och den ledningsgrupp som är min egen. De verksamhetschefer som är mina medarbetare har fått chefshandledning, och våra medarbetare i verksamheten har fått stöd i att skapa hållbara samarbetsformer. 

I sitt arbete använder Anna och Tina beprövade verktyg som många känner igen. Viktigast för mig har varit deras fokus på egenledarskap och medledarskap. Vi behöver kunna leda oss själva, både när vi sitter i en ledningsgrupp och ingår i ett arbetslag. Och det är tillsammans vi leder verksamheten mot gemensamma mål. När vi utvecklar våra samarbetsformer sker också det oväntade. Tina och Anna anpassar kontinuerligt sitt arbetssätt utifrån de förutsättningar och möjligheter som uppstår.

Utveckling innebär förändring men det är inte alltid lätt att göra rätt val, de val som leder arbetet framåt. Som uppdragsgivare har jag fått ett mycket gott stöd i att bygga en ledningsgrupp som kan fatta kloka beslut för verksamhetens bästa.”

Thomas Lindh
Enhetschef i Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö Stad

Grupputveckling

Ett utvecklingsarbete tillsammans med Länsförsäkringar Bank

Tillsammans med Malin Arvidsson, Länsförsäkringar Bank genomförde vi en utvecklingsinsats för hennes grupp. När vi tillsammans planerade uppdraget, vad det dessa effekter som Länsförsäkringar Bank ville uppnå med insatsen:

  • Medarbetarna ska arbeta mera proaktivt och bli mera ansvarstagande.
  • Det kollegiala lärandet ska öka mellan individerna och arbetsgrupperna.
  • En högre energinivå, ett större engagemang och en nyfikenhet ska prägla kulturen
  • Medarbetarna ska få en ökad insikt i hur de kan påverka sin arbetssituation
  • En större förståelse för de individuella lik- och olikheter, för att arbeta med detta konstruktivt


Malin säger;

Proffsig och engagerat ledde Anna & Tina oss igenom en spännande och rolig grupputveckling. Medarbetarna fick en tydligare bild och förståelse kring personlighetsstilar och på så sätt har de också fått en enklare förutsättning till att arbeta ännu mer proaktivt tillsammans.

Framtida ledare

Ett samarbete med Stadskontoret Ledarcentrum i Malmö Stad.

Tillsammans med vår uppdragsgivare Maria Stiber på ledarcentrum, stadskontoret i Malmö Stad planerade vi och genomförde att antal aktiviteter för programmet Framtida Ledare som kontinuerligt genomförs vartannat år i Malmö Stad.

Programmet var tänkt att genomföras så som tidigare IRL och vi fick initialt uppdraget att genomföra ett tvådagars internat med rubriken ”samtals- och kommunikationsträning”.

På grund av pandemin, planerade vi om, sköt fram och planerade om igen. Vi hittade nya vägar som passade situationen. Vi startade upp med att ge deltagarna uppgifter att lösa i vardagen via utskick och filminspiration. Efter det hade vi en halvdags workshop, ytterligare filminspiration och uppgifter följde för att deltagarna skulle hålla i programmet trots att vi inte kunde ses. Efter det genomförde vi två heldagars workshop digitalt. Arbetet och planeringen skedde tillsammans med Maria och så här säger hon om oss ”Anna och Tina har en stor förmåga att lyssna in och fånga upp behovet och därefter forma ett innehåll som både är lätt att ta till sig och som leder till givande reflektioner och utveckling – både hos individ och gruppen. De har stor och bred kunskap samt ett stort batteri av olika övningar för att nå insikter och förändring. Så får du, jag, vi till det så det blir bra”

IGL (Individ, grupp och ledarskap)

Ett utvecklingsarbete tillsammans med Lägenhetsenheten, Malmö Stad.

Tillsammans med ledningsgruppen för lägenhetsenheten, fastighets- och gatukontoret i Malmö Stad genomförde vi en IGL-process. I denna process arbetar vi utifrån tre perspektiv, Individ, Grupp och Ledarskap.

Genom att arbeta med bl a gruppens tillit, syfte, gemensamma mål, roller samt spelregler, så utvecklades gruppen till att bli ett högpresterande team, fas 4, enligt Susan Wheelans evidensbaserade modell IMGD.

Så här säger Helen Karkkola, enhetschef, om samarbetet. ”Det har varit en tillgång både för mig som person och som chef att vi i ledningsgruppen arbetat med IGL-processen. Att vi som ledningsgrupp kommit till fas fyra har varit en fantastisk resa. Vetskapen om vilket stöd vi har av varandra och att vi har en hög tillit till varandra ger en trygghet som gör att vi kan övervinna svårigheter och komma ut som en starkare grupp. Jag kan bara varmt rekommendera er alla att göra denna resa tillsammans med Anna och Tina som reseledare! Tack till er båda! Ni får fem av fem stjärnor av mig”.

Chefschoaching

Tengbom Arkitektbyrå

Tengbom är en arkitektbyrå som genom arkitektur vill göra världen till en bättre plats. Som ett led i att möjliggöra det arbetet valde Tengbom att arbeta med oss i chefscoaching. Uppdraget innebar att skapa rum för reflektion och lärande samt att hantera strategiska och operativa dilemman i vardagen.

Så här upplevde Emma Nilsby, kontorschef och arkitekt SAR/MSA, att ta del av chefscoaching; Att reflektera tillsammans med en coach gav mig nya insikter, som ledde till nya beslut och aktiviteter. Det här borde alla med chefsansvar få möjlighet till